மலேசியாவில் நடக்கும் உலகத்தமிழ் மாநாட்டில் அளிப்பதற்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஓர் உரை

உலகமயமாதல் பின்னணியில் தமிழ்சமஸ்கிருத கவிதையியல் மறுவரையறுப்பு.

தமிழவன்

 

உலகமயமாதல்  இன்று மக்களின் வாழ்க்கையையும் பண்பாட்டையும் இதுவரை மக்களினம் காணாத முறையில் பாதித்து வருகிறது. தமிழர்கள் இன்று சுமார் 10 கோடியினர் தமிழகம், ஈழம், மலேசியா, சிங்கப்பூர்  பிற வெளிநாடுகள்  என்று குடியேறி வாழ்கின்றனர். இச்சூழலில் உலகையும் அதன் பல்தள போக்குகளையும் தமிழ்பேசும் மக்கள் புரிந்துகொள்ளத்தான் வேண்டுமென்ற கட்டாயத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஐரோப்பாவிலும் கனடா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா என்று பல்வகை நாடுகளிலும் தமிழர்கள் குடியேறுவதற்கு முன்பு அவர்கள் வாழ்ந்த தத்தம் நாடுகளின் அரசியல், பண்பாட்டு, போர், கல்வி முதலிய பல்வகை நிர்பந்தங்களாலும் உந்துதல்களாலும் இன்று குடியேறி வாழும்போது அவர்கள் எல்லோரையும் பொதுவாய் அரவணைக்கும், பாதிக்கும் உலக உண்மை உலகமயமாதல் ஆகும். அதனால் “தமிழியல் ஆய்வு உலகமயமாதற் சூழலில்” என்ற இந்த மாநாட்டுத் தலைப்பைவிட பொருத்தமான வேறொன்று இக்காலகட்டத்தில் இருக்கமுடியாதென்பது என் அவதானமாகும்.

 

இன்னொரு கருத்தும் இங்கு வலியுறுத்தப்படவேண்டும். தமிழாய்வு பல்வேறு நாடடுக் கல்விப்புலங்களில் நடைபெறுகிறத. இந்தியா, ஈழம், மலேசியா, சிங்கப்பூர் போன்றவற்றோடு இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, ஐரோப்பா போன்ற நாடுகளில் அந்தந்த நாட்டு மாணவர்கள் தமிழைக் கற்று பழந்தமிழில் அமைவு பெற்றிருக்கும் கிழக்கத்தியப் பண்பாட்டையும் அறிவையும் காணத் தலைப்பட்டு உள்ளனர்.  சமஸ்கிருதக் கல்வி, உலகம் எங்கும் மிகுதியாகப் பரவியுள்ள சூழலில் திராவிட மொழிக் குடும்பத்தின் மூத்தமொழியாகவும் இன்றும் பேச்சுவழக்கில் இருப்பதாகவும் மிகுதியாகக் கிடைக்கும் நூல்களைக் கொண்ட மொழியாகவும் தமிழ் இருப்பதால் சமஸ்கிருதமல்லாத சிந்தனையையும் பண்பாட்டையும் புரிந்துகொள்ள தமிழையும் அதன் 2000 ஆண்டுகால சிந்தனைச் சரித்திரத்தையும் உலகினர் அறிந்துகொள்ள விரும்புகின்றனர்.

 

நாம் இன்று அகில உலக முக்கியத்துவமுள்ள தமிழாய்வை நம் ஆய்வு நிறுவனங்களில் செய்கிறோமா என்ற கேள்வியும் இந்த மாநாட்டுத் தலைப்பு சுயபரிசோதனையாய்  முன்வைக்கிறது என்றே எடுத்துக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த உலக உண்மை இன்றில்லை; நாடுகள் என்ற எதார்த்தம் இன்று உலகமயமான சூழலில் மாறிவிட்டன. அவற்றின் அதிகாரத்தை உலகவெளியில் வேறு நிறுவனங்கள் தத்தம் கைகளுக்குள் எடுத்துக் கொண்டுள்ளதால் பொருளாதாரம், அரசியல், அதிகாரப் பகிர்வு, செய்தித்தொடர்பு பரிவர்த்தனை போன்ற எல்லாம் பேரளவில் மாற்றமுற்றுள்ளன. புதிய அதிகாரத் தோற்றத்தால் தேசவரையறை மாறுவதை அறிஞர்கள் தொடர்ந்து மறுவடிவமைப்பு செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள். அந்தந்த நாடுகள் முன்புபோல பலமான அமைப்புகளாக இல்லாமல் புது அதிகார கூட்டுக்களையும் உள்நாட்டு அமைப்புகளையும் உருவாக்கிக் கொள்வதில் சிந்தனை செலுத்துகின்றன. இந்தச் சூழலில் தமிழ்மக்கள் தங்களுக்கான தேசம் என்ற வடிவமைப்புக்காகச் சமீபத்தில் நடத்திய தியாகங்களோடு கூடிய முக்கியமான செயல்பாடு ஒன்று பற்றிய நினைவுகூறலும் தவிர்க்கவியலாதது

 

நம் தமிழ் சார்ந்த நூல், வாழ்வுமுறை, திறனாய்தல், சிந்தனைக் கட்டமைப்பாக்கம் போன்றன ஒன்றோடு ஒன்றும் பலவும் பின்னிப்பிணைந்து இருக்கின்றன. இப்பின்னணியில் இலக்கியம் என்ற கருத்தமைப்பு சுமார் 2000 ஆண்டுகளாய் தமிழ்ச்சிந்தனையில் தொடர்ந்து தனது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருவதை மறுக்கமுடியாது. அந்நிலையில் தமிழர்களின் இலக்கியச் சிந்தனை சரித்திரத்தில் நடந்துள்ள மாற்றங்களையும் அம்மாற்றங்களுக்கான காரணிகளையும் மாற்றம் நிகழ்ந்த செல்நெறிகளையும் இவைகளுக்குள் பொதிந்தும் வெளிப்பட்டும் அமைந்த கூறுகளையும் விரித்தறியவேண்டியுள்ளது. ஏனெனில் சுமார் நூற்றைம்பது ஆண்டுகளாக உலக இலக்கிய நவீன மரபின் கால்வழி ஒன்று தமிழர்களையும் தன் மரபுக்குள் கொண்டு வந்துள்ளது. ……. …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>